Buholen og Slynga - et aktivt og trivelig nabolag

Vi som bor i Slynga og Buholen er opptatt av trivsel, trygghet og et godt naboskap! Derfor inviteres alle beboere med på dugnader vår og høst, fest på sommeren og julelystenning på vinteren, samt at alle beboere og gjester oppfordres til å opptre vennlig og inkluderende.

Tusen takk for at du bidrar til å opprettholde Buholen og Slynga som et aktivt og trivelig nabolag!
 


Melde inn feil med vei, avløp etc. til kommunen?

(31. mai 2017)

Rælingen kommune har på sin hjemmeside (www.ralingen.kommune.no) en lenke på forsiden som heter "Veien min". På denne siden kan du melde ifra om alt som har med vei, avløp, gatelys og veivedlikehold å gjøre.

Vi oppfordrer alle beboere til å melde ifra om det er noen feil eller mangler. Kommunen er ofte flinke til raskt å ta tak i disse sakene.


Parkering

(31. mai 2017)

Buholen og Slynga er kommunale veier som har minstemål. De er derfor svært smale, og det er dermed ikke lov til å parkere i veibanen eller på fortauet. Utrykningskjøretøyer må kunne passere uhindret.

Tusen takk for at du senker farten og tar hensyn til barn som sykler og leker i nabolaget.


Hunden din

(31. mai 2017)

Vi minner om båndtvang fra 1. april. Vi må ta hensyn til rådyr i Buholen og Slynga, så vis hensyn!


Rimeligere TV- og internettabonnement?

(31. mai 2017)
 
Øvre Rælingen Vel`s antennelag er et underutvalg av Øvre Rælingen Vel, og har siden 2011 hatt en gunstig kollektivavtale med GET på TV- og bredbåndsleveranser som er åpen for alle som bor i Rælingen.

Les hele saken >>