Installasjon av vannmålere (2014)

(25. april 2014)

I Skedsmo kommune må alle ha vannmålere innen 2019.

Dette kan fort komme for Rælingen også. Styret i velforeningen foreslår derfor at når dette kravet dukker opp for Rælingen kan vi gå sammen for å få en bedre pris enn om vi hver for oss finner godkjente rørleggerfirma som kan installere dette.