Diverse saker om postkasseplassering (2016)

 

Postkasseplassering

Nye postkassestativ er nå satt opp og malt, og postkasser er montert.
Betaling for postkassene er sendt ut til aktuelle beboere.
Det er viktig at alle betaler regningen vi har sendt ut.

Takk for all hjelp med montering!
Stativene vil bli malt igjen på dugnaden 2017.

 

Nye postkasser

Dette er postkassen vi kommer til å kjøpe inn til de nye stativene.
(Regning sendes deretter ut til alle berørte beboere.)

  

Det er en solid og fin postkasse i rustfritt stål.
Postkassen kan låses og leveres med 2 nøkler.
Bredde: 29cm
Høyde: 40cm
Dybde: 17cm
Vi kjøper også inn postkassesiffer så vi får satt på husnummer på alle postkassene.
Postkassesiffer blir plassert foran på postkassen.

OBS! Beboere må selv bestille ønsket navneskilt til postkassen. Dette er pålagt å ha av Posten, da "de leverer til personer, ikke til adresser".
Navneskilt kan bl.a. bestilles på posten.no

Husk også at alle selv er ansvarlig for å fjerne sin gamle postkasse. 

 

Korrigering av plassering etter befaring, 3. brev fra Posten

Slynga 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 og 51
For ovennevnte adresser ber vi om at postkassene flyttes til nytt leveringspunkt mellom Slynga 45 og 47.
De øvrige stativene kan stå slik vi tidligere har informert om.
Vær oppmerksom på at postkasser skal være på plass på nytt leveringspunkt innen 30. august 2016.

 

Justering på plassering etter befaring - 2. brev fra Posten

Posten var på befaring hos oss 2. juni for å kontrollere at foreslått plassering av postkassestativ var hensiktsmessig. 
Etter denne befaringen fikk vi nytt forslag fra dem med noen justeringer:

Slynga 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 53 og 55

For ovennevnte adresser ber vi om at postkassene flyttes til nytt felles leveringspunkt ved Slynga 18. Se pil.

Avstanden fra port/inngang til postkassen er innenfor gjeldende maksimale avstand i tettbygd strøk på 100m.

 

Slynga 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 og 35

For ovennevnte adresser ber vi om at postkassene flyttes til nytt felles leveringspunkt mellom Slynga 25 og 27. Se pil.

Avstanden fra port/inngang til postkassen er innenfor gjeldende maksimale avstand i tettbygd strøk på 100m.

 

 

Slynga 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 og 51

For ovennevnte adresser ber vi om at postkassene flyttes til nytt felles leveringspunkt mellom Slynga 39 og 41. Se pil.

Avstanden fra port/inngang til postkassen er innenfor gjeldende maksimale avstand i tettbygd strøk på 100m.

 

 

Buholen 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62 og 64

For ovennevnte adresser ber vi om at postkassene flyttes til nytt leveringspunkt ved Buholen 64. Se pil.
Avstanden fra port/inngang til postkassen er innenfor gjeldende maksimale avstand i tettbygd strøk på 100m.

 

 

Buholen 47 og 56

For ovennevnte adresser ønsker vi postkassene flyttet til allerede eksisterende leveringspunkt mellom Buholen 41 og 47. Se pil. Altså ingen endringer fra forrige forslag.
Avstanden fra port/inngang til postkassen er innenfor gjeldende maksimale avstand i tettbygd strøk på 100m.

 

 

 

Anmodning om ny postkasseplassering - første brev fra Posten

Vi har fått brev fra Posten som ber om ny postkasseplassering i Buholen og Slynga:

Det er 2,4 millioner postkasser i Norge. For å sikre levering av post i rett kasse til rett tid, er plassering og merking av postkassen viktig. 

Postkassen er privat eiendom, men plasseringen er regulert gjennom Lov om posttjenester og Forskrift om post. (Se loven nedenfor) Når Posten anmoder om at postkassen plasseres på nærmere angitt sted, gjør de det ut fraa en totalvurdering av enkelt tilgang til postkassen for beboerne og Postens behov for en kostnadseffektiv og sikker utlevering.

De ber derfor om at følgende adresser i Slynga og Buholen flytter postkassene til felles leveringspunkter innen 15. august 2016:

Slynga 19, 47, 49, 51, 53 og 55 flyttes til eksisterende felles leveringspunkt ved Slynga 18. Se detaljert info nedenfor.

Slynga 33, 35, 37, 39, 41, 43 og 45 flyttes til nytt felles leveringspunkt mellom Slynga 39 og 41. Se detaljert info nedenfor.

Slynga 25, 27, 28, 29, 30, 31 og 32 flyttes til nytt felles leveringspunkt mellom Slynga 25 og 27. Se detaljert info nedenfor.

Buholen 47 og 56 flyttes til eksisterende felles leveringspunkt mellom Buholen 41 og 47. Se detaljert info nedenfor.

Buholen 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62 og 64 flyttes til nytt felles leveringspunkt ved Buholen 64. Se detaljert info nedenfor.

Velforeningen merner Postens forslag om plassering virker fornuftig.
Velforeningen skal ta kostnaden for postkasse stativ. 
Beboere må selv sørge for ny postkasse. Postkassene må merkes tydelig med navn og adresse (husnummer) på forsiden av postkassen.  
Posten krever ikke nye postkasser, men det ser penest ut, så vi håper alle de berørte godtar dette. 

Postkassene må plasseres i numerert ordning, laveste husnummer øverst til venstre. 

Velforeningen kommer tilbake til de berørte vedr innkjøp av postkasser og skilt. 
Vi kommer også til å ha en mini-dugnad for å sette opp stativ og postkasser for å holde kostnadene nede. 

Ta kontakt dersom dere har spørsmål rundt dette.   

 

Slynga 19, 47, 49, 51, 53 og 55

For ovennevnte adresser ber Posten om at postkassene flyttes til eksisterende felles leveringspunkt ved Slynga 18. Se pil.
Avstanden fra port/inngang til postkassen er innenfor gjeldende maksimale avstand i tettbygd strøk på 100m.

 

Slynga 33, 35, 37, 39, 41, 43 og 45

For ovennevnte adresser ber vi om at postkassene flyttes til nytt leveringspunkt mellom Slynga 39 og 41. Se pil.
Avstanden fra port/inngang til postkassen er innenfor gjeldende maksimale avstand i tettbydt strøk på 100m.

 

 

Slynga 25, 27, 28, 29, 30, 31 og 32

For ovennevnte adresser ber vi om at postkassene flyttes til nytt leveringspunkt mellom slynga 25 og 27. Se pil.
Avstanden fra port/inngang til postkassen er innenfor gjeldende maksimale avstand i tettbydt strøk på 100m.

 

 

Buholen 47 og 56

For ovennevnte adresser ønsker vi postkassene flyttet til allerede eksisterende leveringspunkt mellom Buholen 41 og 47. Se pil.
Avstanden fra port/inngang til postkassen er innenfor gjeldende maksimale avstand i tettbygd strøk på 100m.

 

 

Buholen 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62 og 64

For ovennevnte adresser ber vi om at postkassene flyttes til nytt leveringspunkt ved Buholen 64. Se pil.
Avstanden fra port/inngang til postkassen er innenfor gjeldende maksimale avstand i tettbygd strøk på 100m.

 

 

Lov om posttjenester