Generalforsamling 2017

(31. mai 2017)

Generalforsamling 2017 ble avholdt onsdag 29. mars.

Ved å følge lenken fremkommer elektronisk protokoll, som innholdsmessig er identisk med signert protokoll. Interesserte kan få forelagt sistnevnte ved å kontakte leder i velforeningen.

Protokoll fra generalforsamling 2017 – Østre Strøm Velforening

 

Velforeningens navn     : Østre Strøm Velforening

Dato                                      : 29. mars 2017

Sted                                      : Slynga 49

Antall fremmøtte            : 12

Fullmakter                          : 0

 

 

 1. Konstituering

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten innvendinger.

Christine Klüwer (formann) ble valgt til møteleder

Ann Hårsaker ble valgt til protokollfører.

Ann-Kristin Mårstad (Buholen 60) og Kristian Bjaaland (Slynga 20) sa ja til å signere protokoll sammen med møteleder.

 

 

 1. Årsmelding

Årsmeldingen for 2016 ble gjennomgått og godkjent.

 

 

 1. Årsregnskap

Årsregnskap for 2016 ble gjennomgått og godkjent.

 

 

 1. Budsjett for 2017 ble gjennomgått.

Budsjett for 2017 ble gjennomgått og godkjent.

Det til tilkomme utgifter for drenering. Drening av fotballbanen er viktigst, men velforeningen må også dekke kostnader til rør, pukk og duk for drenering i Slynga. Det settes av 50.000,- til dette.

 

 

 1. Valg/nytt styre

Det nye styret består av:

 

Styremedlemmer som fratrer i år:

 

Styret takker for god innsats!

 

 

 1. Andre saker

  Kontingent 2017

  Årsmøtet vedtok fortsatt kontingent på 1.500,- for ene- og tomannsboligene og 375,- for leilighetene.

   

   

   

   

   

   

  Innkomne saker

 1. Det er kommet brev fra Øystein i nr. 64 vedrørende grevlingen som bor i komposthaugen på nedsiden av fotballbanen. Styret ser behov for at hageavfallet trekkes ned i dalen og samles slik at det kommer lengre unna bebyggelsen.

   

  Husk at det kun er hageavfall som skal kastes i komposten!

   

 2. Alle beboerne skal få e-postadresser til de som sitter i styret for å gjøre det lettere å ta kontakt. Detaljer kommer i «Nytt fra Buholen/Slynga» som legges i alle postkasser.

 

 1. Generalforsamlingen foreslo å opprette en lukket Facebook-gruppe som skal hete Østre Strøm Velforening. Kontakt detaljer til styrets formann skal også legges her. Velforeningens hjemmesider vil fortsatt bestå.

 

Dugnad

Det blir dugnad 2. mai. Noe av det som skal gjøres er:

 

I etterkant av dugnad vil det bli befaring av lekeplassene for å sikre at de fortsatt er godkjente.

Det blir kaffe, brus og boller etter dugnaden til alle som deltar.

 

Rælingen kommune

Vi får ikke svar på henvendelsene vi gjør til kommunen. Christine Klüwer har til slutt henvendt seg direkte til ordføreren og endelig fått svar vedrørende fartsskilt i krysset Slynga/Buholen og drenering av kommer og fortau. Kommunen var etter dette på befaring og konkluderte med at drenering og kommer ikke var noe problem. Klüwer kontaktet da igjen ordføreren og ba han rydde opp. Den ansvarlige i kommunen har nå bekreftet at dette skal behandles i tillegg til god skilting. Det er viktig nå som Europris og Kiwi åpner.

 

Kommunen hevder at lysstolpen på fotballbanen ikke er deres ansvar. Dette er velforeningen uenige i og velformannen er på saken.

 

Veienmin.no

Alle beboeren i Slynga og Buholen oppfordres til aktivt å legge inn saker på veienmin.no. Dette er nettsider tilhørende Rælingen kommune hvor man kan si fra om mørk gatebelysning, dårlig drenering, søppel i skogen/rundt industrien i Stallbakken og liknende. Og, det hjelper å legge dette inn på nettsidene!

 

Øvre Rælingen Vel

Øvre Rælingen Vel er en velforening som oss, men de har også et antennelag hvor vi kan bli medlemmer. Flere av beboerne i Buholen/Slynga er allerede medlemmer og ser gode besparelser.

Kontaktinformasjon til antennelaget:

post@ovreralingenvel.no, 90 10 33 39, www.ovreralingenvel.com

 

Øvre Rælingen Vel har base ved Torva hvor de har fine områder som de oppfordre oss til å bruke.

 

 

 

 

___________________________________

Møteleder

 

 

 

___________________________________        _________________________________

Protokollunderskriver                                                  Protokollunderskriver