Styrets sammensetning 2016-2017


Christine Klüwer, Slynga (formann)
Madeleine Beer-Svendsen, Buholen (kasserer)
Erlend Peckel Krogsgård
, Slynga
Christer Jensen, Buholen