Kontingent 2018

(27. april 2018)

Kontingent for ene- og tomannsboliger er kr 1500,-
Kontingent for leiligheter for 2017 er kr 375,-

Alle ene- og tomannsboliger får giro med kontingent i posten. Eier på tidspunkt for ordinær generalforsamling er forpliktet til å betale denne, og styret håper å slippe å måtte sende purringer med evt. ekstrakostnader.

Kontingenten brukes hovedakelig til plenklipping, dugnader, vedlikehold av fellesarealer og sosiale sammenkomster for beboere.

Leilighetenes kontingenter betales samlet av sameiene, og belastes den enkelte leilihet gjennom husleie/felleskostnader.

Styremedlemmene er fritatt for kontingent som kompensasjon for sitt arbeid.