Kontingent 2017

(31. mai 2017)

Kontingent for ene- og tomannsboliger er kr 1500,-
Kontingent for leiligheter for 2017 er kr 375,-

Alle ene- og tomannsboliger har nå fått giro med kontingent i posten. Alle er forpliktet til å betale denne og vi håper å slippe å sende purringer.
Husk å merk betaling med navn og husnummer og om du bor i Slynga eller Buholen.

Kontingenten brukes hovedakelig til plenklipping, dugnader, vedlikehold av fellesarealer og sosiale sammenkomster for beboere.

Leilighetenes kontingenter betales samlet av sameiene, og belastes den enkelte leilihet gjennom husleie/felleskostnader.

Styremedlemmene er fritatt for kontingent som kompensasjon for sitt arbeid.