Ekstraordinær båndtvang (2018)


(16. februar 2018)

Rælingen kommune har innført ekstraordinær båndtvang med umuiddelbar virkning, med formål om å beskytte viltet:

http://www.ralingen.kommune.no/ekstraordinaer-baandtvang-i-raelingen-med-umiddelbar-virkning.6079982-282834.html

Alle beboere bes om å hensynta dette.