Kontingent

Nå har alle fått giro med kontingent i posten.
Alle er forpliktet til å betale denne og vi håper å slippe å sende purringer.
Husk å merk betaling med navn, husnummer og om du bor i Slynga eller Buholen. 

Kontingent for ene- og tomannsboliger er kr 1500,-
Kontingent for leiligheter er kr 350,-

Kontingenten brukes hovedakelig til plenklipping og dugnader.

Styremedlemmene er fritatt for kontingent som kompensasjon for sitt arbeid.