Velkommen til Østre Strøm Velforening - et trivelig, aktivt og inkluderende nabolag i Slynga og Buholen


Facebook-gruppe for et engasjert nærmiljø

For å følge med i tiden har det også blitt opprettet en Facebook-gruppe som heter "Det gode liv på Østre Strøm". Alle beboere i nærområdet oppfordres til å søke opp gruppa og sende medlemssforespørsel. Aktuelle saker både i velforeningen og nærområdet vil omtales (og debatteres) i denne lukkede Facebook-gruppa.